Vítejte na stránkách České elektrotechnické společnosti, z. s.,
ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika

Více informací o poslání a formě činnosti České elektrotechnické společnosti, z. s., lze nalézt v jejích Stanovách.


Výbor ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika ČES, z. s. chce přispívat na cesty s aktivní účastí autorů na konferencích zahraničních i domácích v oboru mikrovlnná technika studentům, zaměstnancům neziskových organizací a penzistům, členům ČES, z. s. Náležitě zdůvodněnou žádost je třeba doručit tajemníkovi výboru (viz Kontakty). Na finanční podporu a její výši není právní nárok, výbor bude každou žádost individuálně posuzovat.

Termíny konání některých významných konferencí z oboru mikrovlnné techniky naleznete v sekci Odkazy.


Novinky a události (více v sekci Novinky).

55. seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku (9. 11. 2022)

 

Pokud máte zájem o zasílání novinek o seminářích konaných v budoucnu, zašlete prosím e-mail s předmětem PRIHLASIT na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud Vám informační e-maily chodí a už si je dále nepřejete zasílat, zašlete prosím e-mail s předmětem ODHLASIT na stejnou adresu.

 

Zpět na stránky České elektrotechnické společnosti, z. s.

 

POZVÁNKA

na 54. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 18. května 2022 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

Úvodní přednáška semináře shrnuje vývoj vesmírných technologií, které jsou v současné době přístupné i universitám. Přednáška se soustředí na oblast astrofyziky vysokých energií, kam patří tzv. záblesky gama záření, které doprovázejí vznik černých děr. Byly objeveny koncem šedesátých let pomocí družice VELA. Družice GRBAlpha jako první na světě ukázala, že gama záblesky lze běžně detekovat pomocí nejmenších nanosatelitů. Otevřely se tak dveře, které budou v blízké době monitorovat celou oblohu. Nová generace malých 50-100 kg družic vytvoří možnosti výzkumu včetně komerčního využití.

Na mikrovlnných kmitočtech často nelze měřenou součástku připojit přímo k vektorovému analyzátoru, ale je nutné ji vložit do držáku. Abychom mohli provést operaci vyjmutí vlivu držáku, musíme znát jeho S-parametry. Přednáška poskytne ucelený přehled různých technik, které se používají pro realizaci tohoto procesu, nejen v oblasti měření, ale také ve virtuální oblasti 3D EM simulací. Přednáška se pokusí dát do kontextu jednotlivé algoritmy a porovnat jejich výhody a nevýhody.

Simulátory cílů se používají pro testování různých typů radarů. Jejich specifikou pro automobilové aplikace je to, že jsou mimořádně vhodné i pro ověřování reakcí automobilových systémů při různých dopravních scénářích. Z pohledu zpracování signálů (zpoždění, dopplerovský posuv, amplituda) mohou být simulátory čistě analogové nebo digitální, výhodné může být i zpracování kombinované. Komplikovanou záležitostí je realizace dopplerovského frekvenčního posuvu. Přednáška ukazuje, jaké možnosti jsou k dispozici a jaké by měly být odpovídající nastavené hodnoty. Pozornost je také věnována požadavkům na simulaci více cílů na různých azimutech a jejich pohyb v obecných směrech.

Byly vyvinuty nové senzory pro měření ultrakrátkých vzdáleností. Senzory obsahují vf. tlumivku na přírubě otevřeného ústí vlnovodu WR10 a kruhového vlnovodu s poloměrem 1,42 mm. Kruhový vlnovodový senzor pracuje ve frekvenčním pásmu 75-76 GHz s maximální chybou měřené vzdálenosti 19 mm. Senzor s obdélníkovým vlnovodem umožňuje použít frekvenční pásmo od 76 do 86 GHz. Nejlepších vlastností dosahuje v okolí 80 GHz, kde maximální chyba měřené vzdálenosti nepřesáhne 12 mm. Vlastnosti obou senzorů byly experimentálně verifikovány pro vzdálenosti v intervalu od 0 mm do 6 mm

Výroba polovodičových součástek zahrnuje několik etap, které zůstávají uživatelům skryty. Významnou součástí tohoto procesu je testování elektrických parametrů finální polovodičové součástky v procesu výroby. Prezentace Ing. Závodného je zaměřena na testování lineárních regulátorů určených pro realizaci stabilizovaných zdrojů ve spotřební elektronice.

Provoz AM vysílačů dřívější (elektronkové) konstrukce je poměrně energeticky náročný. Bylo hledáno řešení úspor elektrické energie i v této oblasti. V přednášce je porovnána účinnost klasického (elektronkového) vysílače s vysílačem s impulsní modulací osazeným polovodiči. Dále porovnáno spektrum klasického AM vysílače a vysílače s řízenou nosnou, jsou zmíněny problémy, které bylo nutno řešit. Bude popsáno řešení úpravy vysílače velkého výkonu na systém s řízenou nosnou.

Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou Ing. Jana Krčmáře, která uvede historii vysílače Topolná v letech 1952 – 2016. Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, spol. s r. o., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů - I – Doc. Mgr. Norbert Werner Ph.D. (Přírodovědecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů - II – Doc. Mgr. Norbert Werner Ph.D. (Přírodovědecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno).
11.30 - 12.30 Charakterizace součástek a držáků na mikrovlnných kmitočtech - Ing. Vratislav Sokol, Ph.D. (Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.).
12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30 Analogové a digitální simulátory cílů pro testování automobilových radarů – Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc., (Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze).
14.30 - 15.00 Nový vlnovodový senzor pro bezkontaktní měření ultrakrátkých vzdáleností - Mgr. Aleksandra Baskakova, Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc., (Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze).
15.00 - 15:30

Testování polovodičů - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (ONSEMI, SCG Czech Design Center, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm).

15:30 - 16:00

Řízená nosná na AM vysílačích, Ing. Jan Krčmář.

16:15 - 16.45 Z historie vysílače Topolná, Ing. Jan Krčmář.
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Účast na semináři bude povolena v souladu s platnými pandemickými opatřeními. Dodržujte, prosím nařízené podmínky, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům.


Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám.

Aktuální informace o ČES, z. s. a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
18. 5. 2022, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad na platbu, předá u registrace fakturační adresu, doručovací poštovní adresu, případně text, který v potvrzení požaduje vytištěný na zvláštním listu. Daňový doklad bude následně po semináři zaslán na uvedenou adresu. Do zprávy pro příjemce napište jméno pro všechny platby!!! Jinak nelze identifikovat platbu. 

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Přihlášku odešlete na e=mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 1. 5. 2022 tamtéž, nebo na adresu Česká elektrotechnická společnost, Novotného lávka 5, 11668 Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů a doklad pro plátce (firmu) o příjmu vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 1. 5. 2022 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie referátů účastníkovi včas nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 1. 5. 2022 (nebo i později, ovšem nemusí být zaručen dostatečný počet tištěných sborníků).
Účastnický poplatek lze uhradit převodem na účet (viz níže), nebo případně hotově při registraci.

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad nebo potvrzení na platbu, zašle e-mailem žádost na adresu ČES z. s., která je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V té uvede jména a fakturační náležitost a bude mu zpětně e-mailem zasláno (po obdržení platby) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku na seminář. V bankovní platbě uveďte do zprávy pro příjemce jména osob, za které je vložné placeno (viz také registrační formulář). Jinak nelze platbu identifikovat.

Pořadatel - dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Telefon: 221082256, Fax: 222222155
IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1

Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2019, 2020 a 2021 lze zaplatit pouze bankovním převodem. Vzhledem k současné zdravotní situaci nebudou během semináře přijímány hotové peníze. Prosíme platit vložné včetně členských poplatků ČES pouze bankovním převodem na účet č 11135111/0100, KB Praha-východ. Konst. s.=308, Var. s.=8.

Během semináře je možné zaplatit v hotovosti členské příspěvky členů České elektrotechnické společnosti, z.s.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 53. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 10. listopadu 2021 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

 Úvodní přednáška se zabývá návrhem nedestruktivních metod testování určených pro hodnocení rovnoměrnosti rozložení a stanovení parametrů kompozitního materiálu, konkrétně koncentrace ocelových drátků v drátkobetonu. Byla popsána a testována, na experimentech ověřena metodika hodnocení vybraných parametrů kompozitních vzorků betonu.

V následující přednášce bude popsána Elektrická impedanční tomografie, která je neinvazivní zobrazovací technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností uvnitř zkoumaného objektu. Využívá se pro zobrazování fyzikálních parametrů technických materiálů, rozložení hornin pod zemským povrchem, biologických tkání.

Při dlouhotrvajících kosmických misích mohou vysoké dávky radiace poškodit elektronické součástky. Z těchto důvodů jsou používány materiály stínící radiaci. Přednáška představuje materiál pro stínění kosmické radiace (RHCH) a jeho monitorování na nanodružici VZLUSAT-1. Stínící materiál RHCH je založen na vesmírném kompozitu s metalizovaným povrchem o několika vrstvách.

První odpolední přednáška popisuje metodu zobrazení statické scény za zdí, například tvaru místnosti, skrytých prostor či rozmístění nábytku pomocí radaru skrz zeď (TWR) ReTWis, primárně určenému ke sledování pohybu osob za zdí. Předkládaná metoda byla navržena s cílem nezasahovat do HW radaru a přitom, aby bylo dosaženo maximální možné rozlišovací schopnosti. Toho se dosahuje pomocí pohybu radaru před zdí a unikátního způsobu 3D lokalizace v prostoru.

Druhá část přednášky o Rotmanově čočce se bude zabývat možnostmi, které tato čočka nabízí pro napájení vícesvazkových antén. Budou porovnány přímé výstupy čočky a možnosti kompenzace fázových chyb pomocí vhodných délek kabelů. Na základě modelování bude ukázána praktická šířka kmitočtového pásma anténní řady.

Následný príspevok sa zaoberá základnými vlastnosťami magnetrónov, ktoré sú dôležité pre ich úspešnú aplikáciu. Uvedené sú spôsoby merania impedancie, ktorú magnetrón vníma ako svoju záťaž. Predstavená je autorom vyvinutá automatická metóda merania Riekeho diagramu. Zhrnuté sú princípy návrhu tzv. launchera – väzbového člena medzi magnetrónom a externou záťažou.

S podporou programu „Framework Project Implementing ESA’s Support of Space-Related Activities in the Czech Republic“ byla připravena koncepce pozemní komunikační stanice s využitím softwarově definovaného rádia, která umožňuje snadnou implementaci komunikačních formátů satelitů v prostředí GNURadio Companion, možnost sdílení stanice pro další mise a s možností vzdáleného řízení jedné nebo více stanic pomocí síťové služby.

Pomocí bateriových úložišť energie lze stabilizovat jak zdroje energie a jejich výkon, tak spotřebu. Solární farma s vyrovnaným výkonem díky bateriovému úložišti, stejně jako dům se soláry na střeše jsou prvky Smart Grid, které již soustavu nedestabilizují, naopak jí dodávají energii a ulehčují její přenosy, Baterie He3Da splňují potřebné parametry.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, spol. s r. o., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Nedestruktivní metody vyhodnocování parametrů kompositních materiálů -I – Doc. 1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., 2Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (1UTEE FEKT VUT v Brně, 2USZ FAST VUT v Brně).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Nedestruktivní metody vyhodnocování parametrů kompositních materiálů -II – Doc. 1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., 2Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (1UTEE FEKT VUT v Brně, 2USZ FAST VUT v Brně).
11.30 - 12.00 Využití elektrické impedanční tomografie v praxi - Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (UTEE FEKT VUT v Brně).
12:00 - 12:30 Kompozitní materiály pro stínění před kosmickým ionizujícím zářením a jejich testování a ověření vlastností na oběžné dráze. Zkušenosti z VZLUSAT-1. - 1Ing. Vladimír Dániel, Ph.D., 2Ing. Adolf Inneman, Ph.D, 3Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (1Czech Aerospace Research Centre, Praha, 2Rigaku Innovative Technologies Europe, Praha, 3Západočeská univerzita v Plzni).
12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30 Zobrazení tvaru místnosti za zdí pomocí TWR radaru ReTWis – Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA, a.s., Pardubice).
14.30 - 15.00 Rotmannova čočka II - Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. (T-CZ a.s., Pardubice).
15.00 - 15:30

Magnetrón z pohľadu mikrovlnného inžiniera - Ing. Vladimír Bilík, PhD. (FEI STU Bratislava,  S-TEAM Lab Bratislava).

15:30 - 16:00

Pozemní komunikační stanice se softwarově definovaným rádiem pro podporu misí malých satelitů, Ing. Ivo Veřtát, Ph.D., Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Richard Linhart, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni).

16:15 - 16.45 Výhody velkých lithiových článků HE3DA® pro energetiku, Ing. Jan Procházka, Ph.D., president (HE3DA s.r.o., Praha).
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků, podle aktuálních hygienických pravidel.

 

Účast na semináři bude povolena v souladu s platnými pandemickými opatřeními. Dodržujte, prosím nařízené podmínky, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům.
Organizace večerní diskuzní části byla zrušena z důvodu sílící epidemie (stav 29. 10. 2021).


Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám.

Aktuální informace o ČES, z. s. a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
10. 11. 2021, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Obědy:
v ceně cca 120,- Kč lze pořídit v restauraci Domu ČSVTS.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad na platbu, předá u registrace fakturační adresu, doručovací poštovní adresu, případně text, který v potvrzení požaduje vytištěný na zvláštním listu. Daňový doklad bude následně po semináři zaslán na uvedenou adresu. Do zprávy pro příjemce napište jméno pro všechny platby!!! Jinak nelze identifikovat platbu. 

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Přihlášku odešlete, vložné uhraďte a způsob úhrady oznamte do 1. 11. 2021 na adresu Česká elektrotechnická společnost, Novotného lávka 5, 11668 Praha 1. Provedení těchto úkonů v termínu usnadní Vaše odbavení u prezence, kde obdržíte kopie referátů a doklad pro plátce (firmu) o příjmu vložného na účet ČES. Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 1. 11. 2021 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné. Kopie referátů účastníkovi včas nepřihlášenému nezaručíme. Na seminář se můžete přihlásit rovněž na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 1. 11. 2021 (nebo i později, ovšem nemusí být zaručen dostatečný počet tištěných sborníků).

Ten, kdo požaduje vystavit daňový doklad nebo potvrzení na platbu, zašle e-mailem žádost na adresu ČES z. s., která je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V té uvede jména a fakturační náležitost a bude mu zpětně e-mailem zasláno (po obdržení platby) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku na seminář. V bankovní platbě uveďte do zprávy pro příjemce jména osob, za které je vložné placeno (viz také registrační formulář). Jinak nelze platbu identifikovat.

Pořadatel - dodavatel: Česká elektrotechnická společnost, z. s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Telefon: 221082256, Fax: 222222155
IČ: 00538043, Zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES: č. 11135111/0100, KB Praha-východ, Václavské nám. 42, Praha 1

Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2019, 2020 a 2021 lze zaplatit pouze bankovním převodem. Vzhledem k současné zdravotní situaci nebudou během semináře přijímány hotové peníze. Prosíme platit vložné včetně členských poplatků ČES pouze bankovním převodem na účet č 11135111/0100, KB Praha-východ. Konst. s.=308, Var. s.=8.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

Stránka je momentálně ve výstavbě