Vítejte na stránkách České elektrotechnické společnosti, z. s.,
ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika

Více informací o poslání a formě činnosti České elektrotechnické společnosti, z. s., lze nalézt v jejích Stanovách.


Novinky a události

(starší novinky v sekci Archiv novinek).

 59. seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku (13. 11. 2024)

ČES udělila dvě nová Ocenění za celoživotní přínos k rozvoji mikrovlnné techniky (prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. a Ivan Uhlíř)

 


Výbor ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika ČES, z. s. chce přispívat na cesty s aktivní účastí autorů na konferencích zahraničních i domácích v oboru mikrovlnná technika studentům, zaměstnancům neziskových organizací a penzistům, členům ČES, z. s. Náležitě zdůvodněnou žádost je třeba doručit tajemníkovi výboru (viz Kontakty). Na finanční podporu a její výši není právní nárok, výbor bude každou žádost individuálně posuzovat. Termíny konání některých významných konferencí z oboru mikrovlnné techniky naleznete v sekci Odkazy.


 

Pokud máte zájem o zasílání novinek o seminářích konaných v budoucnu, zašlete prosím e-mail s předmětem PRIHLASIT na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud Vám informační e-maily chodí a už si je dále nepřejete zasílat, zašlete prosím e-mail s předmětem ODHLASIT na stejnou adresu.

 

Staňte se členy diskusní skupiny ČES, z.s. na síti LinkedIn a neunikne vám žádná novinka. 

 


Zpět na stránky České elektrotechnické společnosti, z. s.

 

POZVÁNKA

na 58. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 29. května 2024 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

  

Úvodní přednáška se zabývá kvantovou teorií, která je s námi již řadu let, její počátky lze vysledovat do začátku 20. století. Bez kvantové teorie bychom neuměli popsat fungování polovodičových součástek, využívat jadernou energii nebo konstruovat lasery. Kvantové technologie současnosti staví na technologickém zvládnutí práce s jednotlivými objekty kvantového světa – elementárními částicemi, atomy i hmotnými objekty. Tyto technologie představují skutečně pootevřené dveře do budoucnosti techniky s potenciálem přinést zásadní paradigmatickou změnu. Senzory využívající kvantových efektů významně zpřesní měření, kvantová kryptografie a komunikace přenesou zpracování dat na kvalitativně vyšší úroveň a dopady kvantového počítání na matematiku, informatiku a prakticky všechny aspekty vědy i společnosti snad ani nelze přecenit.

Vysokoteplotní plazma je plně ionizovaný plyn o teplotě desítek až stovek miliónů stupňů. Ve vědeckovýzkumných zařízeních se zkoumá zejména za účelem přípravy řízené termojaderné fúze. K bezkontaktnímu měření parametrů jako je teplota nebo hustota plazmatu lze mj. použít mikrovlny. Jde jak o pasivní měření – radiometrii, tak i o aktivní metody – interferometrii a reflektometrii. V přednášce budou uvedeny principy měření teploty a hustoty plazmatu mikrovlnnými přístroji, bloková schémata a detaily používaných mikrovlnných zařízení

Nástroje pro elektromagnetické simulace nabízejí několik modelů pro vyšetřování efektu drsnosti povrchu ztrátových vodičů, jejich spolehlivé použití je stále náročný úkol. Na rozdíl od tradičního přístupu, kde je model kovového povrchu založen na odhadu vodivosti a měření mechanických vlastností povrchu, přednáška popíše přímou extrakci povrchové impedance materiálu z naměřených S-parametrů vhodného a dobře definovaného testovacího vzorku. Celý proces bude prezentován s ohledem na spolehlivost a robustnost celého procesu.

Pixelové detektory Timepix vyvinuté v CERNu se ukázaly jako velmi přínosný nástroj pro studium částicové fyziky. Jedním z cílů pracoviště je dostat tyto detektory i do vesmíru. Přednáška popíše tyto detektory a bude průvodcem vývoje zařízení pro vyčítání a zpracování dat z detektorů včetně nástrah a problémů.

Radiofrekvenční a mikrovlnné senzory umožňují neinvazivní monitorování procesů v lékařských, biologických a chemických aplikacích. Určení optimálního frekvenčního pásma z pohledu vzorku, který má být zkoumán, je ale často v inženýrské literatuře nejasné. Znalost molekulární struktury hmoty umožňuje predikci frekvenčních pásem, kde probíhá při biomolekulárních procesech největší změna reálné nebo imaginární části permitivity.

S růstem intenzity letecké dopravy rostou požadavky na zajištění její bezpečnosti. V současné době je řízení leteckého provozu a tím i jeho bezpečnost závislé na kooperujícím vybavení na palubách letadel, odpovídačích sekundárního přehledového radaru na palubě. Jedním z perspektivních nezávislých systémů je systém založený na bistatických primárních radarech, což jsou radary s prostorově oddělenou přijímací a vysílací částí. Fúzí několika bistatických radarů vzniká multi-bistatický radarový systém. Jednou z jeho výhod je relativně jednoduchá konstrukce, nižší cena oproti primárním radarům a variabilita nasazení z pohledu pokrývaného prostoru, Hlavní nevýhodou je velmi náročné signálové zpracování. Nejnáročnější úlohu tohoto zpracování představuje asociace dat a následné vedení cílů.

Přednáška uvádějící diskusní večer seznamuje s koníčkem zvaným radioamatérské vysílání. Bude se zabývat širokým spektrem témat - legislativou v ČR, frekvenčními pásmy, způsoby komunikace, anténami, radiostanicemi, šířením, ionosférou a sluneční aktivitou. Zmíněna bude také možnost laického vysílání radiostanicemi CB, PMR a na tzv. sdílených kmitočtech.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

 

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
HUMUSOFT spol. s r. o., Praha
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Retia a.s., Pardubice
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TESLA Blatná a.s., Blatná
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Kvantové technologie - průlomové technologie blízké budoucnosti - I – prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Kvantové technologie - průlomové technologie blízké budoucnosti - II – prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno).
11.30 - 12.30

Využití mikrovln v diagnostice vysokoteplotního plazmatu – RNDr. Jaromír Zajac (Ing. Jirous, J & J, Praha).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30

Modelování drsnosti povrchu vodičů v pásmu 110-170 GHz – Ing. Vratislav Sokol, PhD. (Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.).

14.30 - 15.00 Aplikace pixelového detektoru částic ve vesmíru – Milan Malich (Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha).
15.00 - 15:30

Mikrovlnné senzory biomolekulárních procesů – Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ing. Daniel Havelka, Ph.D. (Ústav fotoniky a elekroniky AV ČR, v.v.i., Praha).

15.30 - 16:00

Metody asociace dat z radarových systémů pro řízení letového provozu – Doc. Ing. Jan Pidanič, Ph.D. (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice).

16:00 - 16:15

Přestávka

16:15 - 16.45 Radioamatérské vysílání – Doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2023 a 2024 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
29. 5. 2024, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 10. 5. 2024.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 10. 5. 2024 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 57. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 15. listopadu 2023 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

  

Úvodní přednáška představuje vývoj 3D radaru s elektronicky vychylovanou anténní řadou. Prezentace se neomezuje na mikrovlnné aspekty návrhu, ale snaží se ilustrovat vývoj kontextu celého životního cyklu (Systems Engineering), postupu návrhu shora dolů i nutnosti zohlednit aspekty z mnoha inženýrských oborů, například propojení mikrovlnného návrhu s číslicovým zpracováním signálu (digitální beamformer).

Rekonfigurovatelné antény nacházejí uplatnění v přehledových systémech pro vyhledávání cílů, chránění určitých prostorů, v komunikacích pro automatické vyhledávání účastníků a optimalizaci jednotlivých spojení. Pozornost je věnována anténám, jejichž směr maxima vyzařování je řízen elektronicky změnou stejnosměrného napětí, které řídí kapacity požitých varaktorů. Další možností řízení směru maxima vyzařování je změna amplitud napájecích signálů přivedených do jednotlivých portů.

Software COMSOL Multiphysics je tradičně založený na metodě konečných prvků (FEM). Pro pokrytí co největšího spektra simulací využívá i další numerické metody a dokáže je společně kombinovat v tzv. hybridních modelech. Tento způsob modelování je klíčový pro zachycení komplexního elektromagnetického chování a interakcí s různými materiály a strukturami. Software také dokáže do jediné simulace zahrnout i další fyzikální jevy, jakými jsou přestup tepla, proudění tekutin nebo strukturální deformace. Propojení různých fyzikálních domén a komplexní analýza interakce mezi nimi přináší nové perspektivy a umožňuje přesnější simulace v reálném prostředí. Podrobněji je rozebrán mikrovlnný ohřev a vliv strukturálních deformací na fungování systému.

Řízení letového provozu se při detekci letadel spoléhá zejména na sekundární radary a multilaterace pracující na frekvencích 1030 a 1090 MHz. Tyto senzory dotazují letadla, resp. obecně prostředky vybavené odpovídači, a očekávají na svůj dotaz odpověď. V případě velkého počtu dotazů může být odpovídač tak přetížen, že přestane odpovídat úplně. Cíle lze pak detekovat pouze primárním radarem, od jehož použití se ale v civilním řízení letového provozu stále více upouští. Budou popsáni uživatelé frekvencí a současný stav vytížení frekvencí. Dále budou prezentovány dopady přetížení odpovídačů a poslední konkrétní události předotazování.

Odhad počtu osob v místnosti pomocí Wi-Fi využívá komunikaci mezi mobilními zařízeními a infrastrukturou v podobě sondovacích požadavků z paketů Wi-Fi. Data jsou zachycována pomocí snifferů založených na mikrokontrolérech ESP32 a následně zpracovávána pomocí jazyka Python. Díky tomu lze odhadnout celkový počet osob (resp. mobilních zařízení) v budově.

Galvanoplastika (electroforming) je klasická aditivní výrobní technologie pro realizaci měděných mikrovlnných vlnovodů, vlnovodných přechodů, filtrů či antén. Stále hraje důležitou roli při výrobě precizních mikrovlnných dílů. Zcela nové možnosti pak nabízí kombinace 3D tisku polymerů či keramiky a elektrochemického pokovování v provedení tenkých (v řádu 0,01 mm) i silných (v řádu 0,1 mm) vrstev mědi či niklu.

Přednáška uvádějící diskusní večer se zabývá průběhem prvního českého pokusu o sólovou plavbu kolem světa bez zastávky a asistence v letech 2011/2012 spojenou s překonáním tehdy platného světového rekordu na vlastnoručně postavené 8,5 metrů dlouhé plachetnici jménem Singa. Pozornost bude věnována vybavení lodě elektronikou pro zajištění bezpečnosti plavby v rámci mezinárodního námořního tísňového a bezpečnostního GMDSS, navigaci, řízení lodě a pro zabezpečení životních potřeb. Podrobněji bude prezentováno komunikační vybavení pro rádiovou hlasovou a datovou komunikaci prostřednictvím družicových systémů Inmarsat.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
HUMSOFT spol. s r. o., Praha
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Návrh 3D radaru s aktivní anténní řadou - I – Ing. Pavel Šedivý, Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA a.s., Pardubice).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Návrh 3D radaru s aktivní anténní řadou - II – Ing. Pavel Šedivý, Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA a.s., Pardubice).
11.30 - 12.00

Rekonfigurovatelné planární antény – Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc., Ing. Milan Švanda, PhD., Ing. Václav Kabourek, PhD. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).

12.00 - 12.30

Numerické metody pro návrh a optimalizaci RF zařízení včetně vlivu teploty a deformací - Ing. Matouš Lorenc (HUMUSOFT s.r.o., Praha).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30

Přetížené radarové frekvence 1030/1090 MHz - Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (Řízení letového provozu ČR, s. p.).

14.30 - 15.00 Detekce a odhad počtu osob v místnosti pomocí Wi-Fi – doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně).
15.00 - 15:30

3D tisk a elektroforming - aditivní technologie pro výrobu mikrovlnných komponentů – Doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (Electroforming s.r.o., FEL-ČVUT v Praze).

15:30 - 15:45

Přestávka

15:45 - 16.45 Sám čtyřmi oceány s elektronikou a rádiovou komunikací - Ing. Petr Ondráček, CSc. (Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
15. 11. 2023, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 30. 10. 2023.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 30. 10. 2023 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.

 

POZVÁNKA

na 56. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 17. května 2023 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

   Úvodní přednáška je zaměřena na problematiku mikrovlnného vektorového měření: Význam S-parametrů, konstrukční řešení vektorových obvodových analyzátorů, systematické chyby měření a jejich korekce, měření vícebranů, měření diferenčních obvodů, měření extrémních impedancí, mikrovlnný skenovací mikroskop a interferometrické metody měření.

    Problematika kybernetické bezpečnosti pro běžné uživatele IT systémů je velmi důležitá. Cílem bude získat přehled o tom, jak přemýšlí útočník, s jakými typy útoků se dnes můžeme běžně setkat, a tak u účastníků semináře vyvolat větší obezřetnost při pohybu v kyberprostoru. Budou ukázány na příkladech jednotlivé typy útoků a budou diskutovány zásady bezpečného chování a pohybu na internetu.

    Filtry EMC jsou součástí téměř všech elektronických zařízení, kde zabraňují šíření rušivých signálů zejména po napájecích vedeních. Při vlastní funkci ale filtry nepracují do 50 Ω, nýbrž do obecných impedancí přípojných kabelů, resp. okolních obvodů. Ukazuje se, že reálné útlumy pak mohou být až o desítky dB nižší. Protože k výrazným poklesům průchozího útlumu dochází na specifických impedancích zdroje a zátěže, lze tyto stavy popsat jako „impedanční průrazy“. Z vyhodnocených frekvenčních závislostí je zřejmé, že při napojení EMC filtrů pomocí reálných kabelů mohou být výsledné průchozí útlumy až o 40 dB nižší, než při standardním vyhodnocování v bázi 50 Ω.

    Dále je řešena problematika návrhu systému pro vyhodnocování vlivu změn sluneční aktivity na lidský organismus, s dopadem na jeho chování a rozhodování v kontextu sociálních vztahů. Byl prokázán vliv sluneční aktivity, projevující se změnami dopadu elektricky nabitých částic slunečního větru na atmosféru Země, na změnu srdeční variability jednotlivce. Metody vyhodnocení se zaměřily na prokázání závislosti vybraných a monitorovaných psychofyziologických změn lidského organismu na změnách sluneční aktivity, doprovázené nízkoúrovňovými změnami EMG pole. Bylo prokázáno, že změny rozložení nízké úrovně elektromagnetického pole, mezi jinými, ovlivňuje variabilitu srdeční aktivity. Z analýzy získaných experimentů vyplývá řada odpovědí i na otázky příčin náhlých úmrtí a srdečních selhání.

    Následná přednáška se zabývá návrhem a realizací systému pro plašení špačků na vinicích. Systém je založen na pasivním optickém detektoru. Prostřednictvím kamer se sbírají obrazová data, která jsou následně zpracována pomocí algoritmů umělé inteligence. Na základě detekování a klasifikování hejna špačků je předána informace ze systému optického detektoru akčnímu členu, který provede plašení špačků.

    Měření materiálových parametrů na mikrovlnných a sub-THz kmitočtech je velmi aktuální téma např. v automobilovém průmyslu (ochranné vrstvy parkovacích a přehledových radarů v pásmu 77 GHz), radioastronomii (radomy teleskopů) nebo telekomunikacích (materiály používané v mobilních terminálech). Přednáška diskutuje výsledky mezinárodního porovnání měření komplexní permitivity několika referenčních materiálů pomocí různých metod v časové a kmitočtové oblasti v pásmu 20 GHz až jednotek THz a uvádí jejich přednosti a nedostatky.

    K započetí rozhlasového vysílání došlo 18. 5. 1923 a Československo tak stalo jednou z prvních zemí v Evropě s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Výzkum rozhlasového vysílání brzy doplnily snahy o televizní vysílání, kdy od konce 20. let 20. století experimentoval s nízkořádkovou mechanickou televizí Jaroslav Šafránek z Žáčkovy laboratoře na pražské univerzitě a v roce 1935 představil veřejnosti první mechanickou televizi. Pravidelné vysílání započalo až 1. 5. 1953, když se televizní vývoj po prvním úspěchu na výstavě MEVRO 1948 v Praze nakonec soustředil do pražské TESLY Strašnice. Přednáška představí peripetie vývoje obou mediálních struktur – rozhlasu a televize v Československu.

    Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
CS Soft a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Vektorová měření rozptylových parametrů - I – Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Vektorová měření rozptylových parametrů - II – Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
11.30 - 12.00

Porovnání metod měření komplexní permitivity materiálů v mikrovlnné a sub-terahertzové oblasti, Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha).

12.00 - 12.30

Vyhodnocování „impedančních průrazů“ v EMC filtrech – Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 15.00

Kurz přežití a praktické sebeobrany proti kyberzločincům – Ing. Jaroslav Burčík, PhD. (Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze).

15.00 - 15.30 Systém měření a vyhodnocení měření dopadu sluneční aktivity na člověka, měřicí sondy pro 24/7 monitoring1Ing. Michael Hanzelka MBA, Ph.D., 2Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., 3Ing. Augustín Cích, 1Ing. Zoltán Szabó, PhD., 1Ing. Radim Kadlec, PhD., 1Prof. Ing. Pavel Fiala, PhD. (1Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně, 2Masarykova univerzita, Brno, 3OPTICONTROL, s.r.o.,).
15.30 - 16:00

Systém pro optickou detekci špačků a jejich plašení – Ing. Eliška Vlachová Hutová, Ph.D, doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Jiří Janoušek (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně).

16:15 - 16.45 100 let československého/českého rozhlasu a 70 let československé/české televize, Prof. Ing. Marcela Efmertová, CSc. (Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
17. 5. 2023, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 10. 5. 2023.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 12. 5. 2023 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.