Program jarního semináře se bohužel již nedochoval.

19. 5. 1999 - Technika milimetrových vln a její aplikace

 

Podzimní seminář:

Mikrovlnná technika ve vědě, průmyslu a telekomunikacích (24. 11. 1999)
Program semináře:

Současný stav naší vědy a její postavení v české společnosti - Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (místopředseda Akademie věd České republiky)
 Věda na vstupu do XXI. století a proměny radioastronomie - RNDr. JiříGrygar, CSc. (Fyzikální ústav Akademie věd České republiky)
Družice řady MAGION - Ing. Pavel Tříska, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
Mikroakcelerometr MAC-03 na družici MIMOSA  -  Ing. Milan Chvojka (Space Devices s. r. o., Praha):
Civilní aplikace pasívních radiolokačních systémů  - Ing. Ondřej Chlost, Ing. Pavel Štěrba (ERA a.s., Pardubice)
Sekundární radar - Ing. Jaroslav Němec (ELDIS s. r. o., Pardubice)
Nové digitální spoje v pásmu 38 GHz  - Ing. Pavel Vavroušek, CSc. (TransTech Electronic s. r. o., Praha)
Průmyslový mikrovlnný ohřev  - Ing. Jaroslav Vozáb, Ing. Václav Volf (Radan s.r.o., Pardubice)
Hygienické limity - aktuální stav  - Ing. Jan Musil, CSc. (Státní zdravotní ústav, Praha)
Družicová komunikace v současnosti a blízké budoucnosti - Ing. František Šebek (TESTCOM, Praha)