Metody a zařízení pro měření v mikrovlnné technice (17. 5. 2000)
Program semináře:


Měření vf. elektrických veličin a metrologická návaznost - Ing. Karel Dražil, Ing. František Hejsek (Český metrologický institut, Praha)
Metrológia mikrovlnných veličín v SR a medzinárodná spolupráca SMÚ -
Ing. Ivan Petráš, Ing. Milan Šály (Slovenský metrologický ústav, Bratislava)
Kontrola dodržování hygienických limitů na mikrovlnách - Ing. Jan Musil, CSc. (Státní zdravotní ústav, Praha): 
Metody měření antén a rušivého vyzařování v bezodrazových komorách - Doc. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Ing. Hynek Bártík (ČVUT v Praze, FEL):
Laboratoř radioreléových spojů pro certifikaci v TESTCOM-u - Ing. Karel Pelnář (TESTCOM, Praha) 
Experimentální průzkum šíření elektromagnetických vln v kmitočtových pásmech radioreléových spojů - Ing. Václav Kvičera, CSc. (TESTCOM, Praha)
Zařízení pro měření vysokofrekvenčního výkonu - Ing. Karel Hejduk (ELSY s. r. o., Praha)
Mikrovlnná měření a počítačem podporované modelování - Doc. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (ČVUT v Praze, FEL) 
Fázové závěsy pro oblast UHF a pro pásmo L - Ing. Jiří Krčmář (ELSY s. r. o., Praha) 
Kmitočtový syntetizér v pásmu 2 až 40 GHz - Ing. Bohumír J. Rak (RAMIeng, Praha)


Mikrovlnná technika a telekomunikační služby (1. 11. 2000)
Program semináře:


Mobilní systémy na prahu 21. století  -
Ing. Jiří Burda (VOŠ SPŠE Olomouc, WIRELESSCOM)
Mikrovlnné telekomunikační systémy pro spojení typu “point-to-point” -
Ing. Faisal Ismail, CSc., Ing. Vladimír Rejchrt, CSc. (Ericsson s. r. o., Praha)
Aplikace mikrovlnných systémů typu “point-to-multipoint” na liberalizovaném telekomunikačním trhu -
Ing. Zbyšek Chvojka (Siemens s. r. o., Praha)
Implementace GPRS - očekávání a realita -
Ing. Miroslav Kot (Motorola s. r. o., Praha) 
Řešení pro poslední míli - šance pro nové zákazníky - Ing. Marek Gemela (Lucent Technologies CR, Praha)
Univerzální mobilní telekomunikační systém - příležitost, výzva, závazek -
Ing. Marek Gemela, Ing. Lubomír Bokštefl (Lucent Technologies CR, Praha)
Družicové telekomunikace v roce 2000 -
Ing. František Šebek (TESTCOM., Praha)
Traťový rádiový systém -
Ing. Zdeněk Čápek (T.E.S.L.A. CZ s. r. o., Pardubice)
Nové směry řešení mikrovlnných pojítek -
Ing. Bohumír J. Rak (RAMIeng, Praha)