Mikrovlnná technika v dopravě (25. 5. 2001)
Program semináře:

HME – Měřicí subsystém programu RVSM -
Ing. Pavel Štěrba (ERA a. s., Pardubice)
Technologie GPS/GSM v dopravní telematice -
Ing. Libor Seidl, Ing. Vladimír Vejvoda (Princip a. s., Praha)
Elektronické poplatky za dopravní infrastrukturu -
Dr. Ing. Miroslav Svítek, Martin Calta (ČVUT Fakulta dopravní, Praha)
Prezentace firem: ATAX
spol s r. o. Kolín; ELDIS spol s r. o., Pardubice
Protisrážkové radary v silniční dopravě - Doc. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Univerzita Pardubice)
Palubní lektronické systémy letounu L-159 v současnosti a jejich další perspektiva -
Martin Mamula (Aero Vodochody a. s., Odolená Voda)
ASCS – pasivní senzor pro sledování povrchu letiště -
Ing. Libor Slezák, CSc. (ERA a. s., Pardubice)
Kombinovaný mobilní radar OPRM – 71 pro přehled a přistávání -
Ing. Václav Špás (T.E.S.L.A. CZ s. r. o., Pardubice)
Nové směry v zabezpečení a řízení lodního provozu -
Ing. František Remta (ERA a. s., Pardubice)
Elektromagnetická kompatibilita radiotechnických systémů v oblasti výkonových mikrovln -
Ing. František Halačka, CSc., Ing. Libor Palíšek (Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov)
Dopad nového nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením na mikrovlnné aplikace -
Ing. Jan Musil, CSc. (Státní zdravotní ústav, Praha)


Součástky, subsystémy a technologie pro vysokofrekvenční techniku (28. 11. 2001)
Program semináře:


Nové trendy a technologie v MMIO -
Ing. Rudolf Tubl (TransTech Electronic, spol. s r. o)
Generátory elektromagnetických polí pro průmyslový ohřev -
Ing. Jaroslav Vozáb, Ing. Václav Dušánek (RADAN spol. s r. o., Pardubice)
Vlastnosti a aplikace optických vláken a metalických vedení -
Ing. Václav Hubička (konzultant - poradenské služby, Planá nad Lužnicí)
Mikrovlnná měření v bezodrazové komoře a na polygonu RAMET C.H.M. Kunovice  - Ing. Josef Filip (RAMET C.H.M., Kunovice)
Multičipové obvodové moduly pro nové mikrovlnné systémy - Ing. Bohumír Rak (RAMI engineering, Praha)
Technologie pro vývoj a výrobu mikrovlnných dílů a systémů - Ing. Josef Nedbal, Ing. Jaroslav Němec (ELDIS spol. s r. o., Pardubice)
31. evropská mikrovlnná konference -
Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc., Prof. Ing. Ján Zehentner, DrSc. (ČVUT v Praze FEL)