Výkonová vysokofrekvenční technika (24. 4. 2002)
Program semináře:

Programy EU pro podporu technického rozvoje a inovací v malých a středních podnicích -
Ing. Jiří M. Škarka (Technologické centrum AV ČR, Praha)
Výkonové prvky pro mikrovlnné aplikace -
Ing. Rudolf Tubl (TransTech Electronic spol. s r. o., Praha)
Výkonové mikrovlnné elektronky -
Ing. Belo Šebeš (Tesla V. T. Mikroel, Praha)
Mikrovlnné generátory velkých výkonů -
Doc. Ing. Pavel Šunka, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)
Mikrovlnné výkonové prvky v radarech s fázovanými anténními řadami - Ing. Dominik Kupčák, CSc. (ELDIS spol. s r. o., Pardubice)
Měření elektromagnetických polí -
Ing. Pavel Vavroušek, CSc. (TransTech Electronic spol. s r. o., Praha)
Výkonové tranzistory v koncových stupních TV vysílačů -
Ing. Zbyšek Koubský (Tesla a. s. ZTRV, Praha)
Elektromagnetické zbraně pracující v pásmu radiových vln a mikrovln, způsoby a možnosti jejich použití a ochrana proti nim -
Ing. Libor Dražan, CSc. (Katedra radiolokace VA v Brně)
Vývoj a použití mikrovlnných generátorů v termojaderném výzkumu -
Ing. František Žáček (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)


ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ (4. 12. 2002)
Program semináře:


Zpracování telekomunikačních signálů pro radioreléové spoje -
Ing. Josef Smítka, CSc. (SVM Microwaves s. r. o., Praha)
Prostorově diverzitní digitální komunikační systémy -
Doc. Ing. Jan Sýkora, CSc. (ČVUT v Praze FEL)
Modernizace zpracování signálu v 3D radaru ST68U -
Ing. Miroslav Kubík, Ing. Pavel Šedivý (RETIA, a. s., Pardubice)
Přijímače signálů s rozprostřeným spektrem -
Ing. Jan Šimša, CSc. (Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha)
Úloha kryptografie při zajišťování datové bezpečnosti v teleinformatice -
Doc. Ing. Jiří Přibyl, CSc. (ČVUT v Praze FEL)
Zpracování biologických a řečových signálů -
Prof. Ing. Pavel Sovka, CSc. (ČVUT v Praze FE)
Rekonstrukce trojrozměrné scény z dvojrozměrných obrazů - Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (ČVUT v Praze FEL)
Šum ve vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodech -
Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (ČVUT v Praze FEL)
Optické přenosové systémy -
Ing. Petr Holomeček, Ing. Martin Hájek (MIKROKOM s. r. o.)
Zpracování signálů z pasivních čidel -
Pplk. Doc. Ing. Jaroslav Čechák, PhD. (VA v Brně)
Radarová technika v České republice -
Doc. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., Doc. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. (DFJP Univerzita Pardubice)