SYSTÉMY, PODPŮRNÉ OBVODY A SOUČÁSTKY PRO MIKROVLNNOU TECHNIKU (14. 5. 2003)
Program semináře:


Uvádění na trh a provozování rádiových zařízení po ukončení procesu schvalování -
Ing. Jiří Macek (Český telekomunikační úřad, odbor certifikace, Praha)
Akumulátory ve sdělovací technice -
Ing. Václav Hodinář (Jindřichohradecké místní dráhy a. s., Jindřichův Hradec)
Fotovoltaické zdroje -
Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (ČVUT v Praze FEL)
Podpůrné obvody v moderním integrovaném a modulárním provedení -
Ing. Rudolf Tubl, Roman Tubl (TransTech Electronic s. r. o., Praha)
Nové plošné materiály pro mikrovlnné aplikace -
Michel Leclercq (Arlon Microwave Materials for Microwave Division, Bear, USA)
Moderní trendy ve vývoji a výrobě výkonových impulsních napájecích zdrojů -
Ing. Pavel Křápek (RAMET C. H. M. a. s., Kunovice)
Aktuátory v radiolokační technice -
Ing. Jan Peřina (ČVUT v Praze FEL)
Problémy EMC v provozu elektrických zařízení a přístrojů nn -
Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. (ČVUT v Praze FEL)
Elektrooptické vlnovodné modulátory pro optické komunikační systémy -
Doc. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha)
Bezdrátový přístup k Internetu -
Ing. Michal Poupa (ČVUT v Praze FEL)
Zásady ochrany elektrických zařízení proti účinkům atmosferického přepětí -
RNDr. Jozef Dudáš, CSc. (SALTEK s. r. o., Ústí nad Labem)
Ochrana radarových přijímačů -
Ing. Jaroslav Němec (ELDIS s. r. o., Pardubice)
Vzájemná koexistence vojenských a civilních radioelektronických prostředků v pásmu 3-5 GHz -
Pplk. Ing. Karel Antoušek, František Maštera (MO ČR SVŘGŠ)
Testování odolnosti elektronických zařízení proti účinkům výkonových elektromagnetických polí -
Ing. Antonín Kolísek, Ing. Libor Palíšek (zkušebna EMC VTÚPV, Vyškov)


PROBLEMATIKA EMC V TEORII A PRAXI (3. 12. 2003)
Program semináře:


Měření a testování v EMC -
Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně)
Zkoušky EMC v Elektrotechnickém zkušebním ústavu Praha -
Ing. Miroslav Vondra (Elektrotechnický zkušební ústav, Praha)
Elektrotechnické výrobky a legislatíva -
Ing. Pavel Kudrna (Elektrotechnický zkušební ústav, Praha)
Praktické zkušenosti s homologací mikrovlnného zařízení v zahraničí -
Ing. Julius Reitmayer (ERA a. s., Pardubice)
Zkoušky elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti v TESTCOM-u Praha -
Ing. Marek Svoboda, CSc., Ing. Pavel Jonáš (TESTCOM, Praha)
Přenos rádiového signálu do tunelů a jejich šíření -
Ing. Petr Holcman (RCD radiokomunikace s. r. o., Pardubice)