POČÍTAČOVÉ PROSTŘEDKY PRO MIKROVLNNOU TECHNIKU (7. 4. 2004)
Program semináře:


Přehled základních numerických metod výpočtu elektromagnetických polí -
Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc. (ČVUT v Praze, FEL)
SW produkty firem Silvaco a ISE pro analýzu a návrh polovodičových struktur a integrovaných obvodů -
Prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. (ČVUT v Praze, FEL)
Návrh elektronických obvodů programy třídy SPICE -
Ing. Josef Dobeš, CSc., Ing. Jan Míchal (ČVUT v Praze, FEL)
Návrh algoritmů zpracování signálů v hradlovém poli softvérového přijímače -
Dr. Ing. Pavel Kovář (ČVUT v Praze, FEL)
Využití programu MAPLE pro návrh filtrů -
Ing. Petr Boreš, CSc. (ČVUT v Praze, FEL)
Analýza mikrovlnných obvodů metodou konečných prvků v prostředí ANSYS -
Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (VUT FEKT v Brně, ÚTEE)
Program CST Microwave Studio pro výpočty 3D elektromagnetických polí mikrovlnných prvků -
Doc. Ing. Jan Macháč, DrSc. (ČVUT v Praze, FEL)
IE3D simulátor a jeho použití pro analýzu a optimalizaci antén a mikrovlnných obvodů -
Ing. Milan Polívka, Ph.D. (ČVUT v Praze, FEL)
Multifyzikální systém FEMLAB -
Ing. Pavel Hazdra (ČVUT v Praze, FEL)


MĚŘENÍ V MIKROVLNNÉ TECHNICE (24. 11. 2004)
Program semináře:


Zobecněný přístup k problematice měření v mikrovlnné technice -
Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc., Ing. Hynek Bártík, PhD., Ing. Milan Polívka, PhD., Ing. Pavel Hazdra (ČVUT v Praze, FEL)
Šestiportové reflektometry a jejich využití v radiokomunikacích a průmyslových aplikacích -
Ing. Vladimír Bilik, CSc. (FEI STU v Bratislavě)
Šumová spektroskopie elektronických součástek -
Prof. Dr. Ing. Josef Šikula, DrSc. (Ústav fyziky FEKT VUT v Brně)
Měření a využití přírodních zdrojů šumu -
František Střihavka (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha)
Měření mikrovlnných antén -
Ing. Vítězslav Krčmář (ERA a.s., Pardubice)
Kalibrace mikrovlnných veličin v ČMI -
Ing. František Hejsek (Český metrologický institut, Praha)