MIKROVLNNÁ TECHNIKA V LETECTVÍ (24. 5. 2006)
Program semináře:


Zabezpečovací letecká technika -
Ivan Uhlíř (ŘLP ČR, s.p.)
Primární radar - Ivan Uhlíř (ŘLP ČR, s.p.)
Polovodičový vysílač a přijímač primárního radaru - Ing. Martin Brát (ELDIS)
Monopulsní sekundární radar - Ivan Uhlíř (ŘLP ČR, s.p.)
Anténa sekundárního radaru, výpočet, parametry, měření - Ing. Dominik Kupčák, CSc. (ELDIS)
Multilaterační systém P3D-WS - Ing. Viktor Sotona (ERA)
Antény pro multilaterační systém - Ing. Marcel Tlustoš (ERA) 
Pasivní koherentní lokace - Ing. Libor Slezák (ERA) 
Galileo - evropský družicový navigační systém a GNSS - Prof. Ing. František Vejražka, CSc. (ČVUT FEL)
Vojenské 3D primární radary - Prof. plk. Ing. Libor Dražan (Univerzita obrany) 
A-SMGCS - Systém sledování a řízení provozu na letišti  - Ing. Jan Kubíček (ŘLP ČR, s.p.)
Vysílač SQB - Ing. Jaroslav Urban (ERA) 


Šíření elektromagnetických vln (22. 11. 2006)
Program semináře:


Základní problémy šíření elektromagnetických vln -
Doc. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. (ČVUT v Praze, FEL)
Analýza dešťů za účelem odhadu útlumu šířících se cm a mm vln -
Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc. (ÚFA AV ČR, Praha)
Šíření elektromagnetických vln na pozemních rádiových a optických spojích -
Ing. Václav Kvíčera, CSc., Ing. Martin Grábner (TESTCOM, Praha)
Vliv přírody na satelitní komunikaci -
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (VUT v Brně, FEKT)
Principy a možnosti radarové meteorologie -
Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc. (ÚFA AV ČR, Praha), RNDr. Jan Kráčmar (Řízení letového provozu ČR, s.p.)
Vliv šíření elektromagnetických vln na činnost radarů pro řízení letového provozu -
Ing. Dominik Kupčák, CSc. (ELDIS s.r.o., Pardubice)
Využití UWB signálů pro radary a komunikace -
Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. (Univerzita Pardubice, DF JP)
Mikrostrukturní vlákna a jejich užití v optických komunikacích a senzorech -
Ing. Jiří Kaňka, CSc. (ÚRE AV ČR, Praha)
Modulační metody v kanále s mnohacestným šířením -
Ing. Libor Seidl, CSc. (ČVUT v Praze, FEL)
Vliv biosféry na životní funkce člověka -
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (VUT v Brně, FEKT)