MODERNÍ TRENDY V DIGITÁLNÍCH PŘENOSOVÝCH SYSTÉMECH (24. 5. 2007)
Program semináře:


Současný stav a výhledy digitálního televizního a rozhlasového vysílání -
Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (VUT v Brně, FEKT)
Kompaktní vícepásmové antény pro moderní komunikační prostředky -
Ing. Milan Polívka, Ph.D. (ČVUT v Praze, FEL)
Základní informace o systému UMTS -
Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (VUT v Brně, FEKT)
Družicové telekomunikační systémy v roce 2007 -
Ing. František Šebek, CSc. (TESTCOM, Praha)
Modulace pro digitální komunikační systémy -
Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (VUT v Brně, FEKT)
Bezdrátové systémy v přístupové síti -
Zbyněk Kocur, Ing. Robert Bešťák, Ph.D. (ČVUT v Praze, FEL)
RFID - technologie radiofrekvenční bezkontaktní identifikace -
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch (ČVUT v Praze, FEL)


MODERNÍ TECHNOLOGIE V MIKROVLNNÝCH APLIKACÍCH (21. 11. 2007)
Program semináře:


Padesát let oboru pasivních systémů v ČR -
Ing. Petr Svoboda, CSc. (VTÚL a PVO Praha)
Využití radarů v dopravě -
Ing. Rudolf Vácha (RAMET C.H.M. a.s.)
UWB radary a senzory -
Ing. Jan Mrkvica, PhD., Ing. Daniel Dvořák, Ing. Josef Jeřábek, Ing. Šikl Radim (Retia, a.s., Pardubice)
Měření hloubky sněhu radarem -
Ing. Richard Capalini, CSc. (STEINEL Technik, s.r.o.)
Ovládání lokomotiv a důlních kombajnů -
Ing. Vojtěch Fišer (TRS s.r.o., Pardubice)
Satelitní systém Galileo pro bezpečnostní aplikace na železnici -
Doc. Ing. Aleš Filip, CSc., Ing. Hynek Mocek (České dráhy, a.s., TÚČD-Laboratoř inteligentních systémů, Pardubice)
Elektronický systém mýtného v České republice -
Ing. Karel Feix (Kapsch Telematic Services spol. s r. o., Praha)
Účinky mikrovlnného záření na biologické objekty -
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
Generátory výkonových mikrovln (HPM) a jejich použití -
Ing. Libor Dražan, CSc. (Universita obrany)
60 let mezi anténami -
Ing. Miroslav Procházka, CSc. (odborný poradce)