SYSTÉMY V SUBMILIMETROVÉ A OPTICKÉ OBLASTI (11. 6. 2008)
Program semináře:


Úvod do terahertzové technologie a jejich aplikací -
RNDr. Petr Kužel, PhD. (Fyzikální ústav AVČR, v.v.i)
Vysoce rozlišená molekulová spektroskopie v milimetrové oblasti -
Prof. RNDr. Štěpán Urban, PhD. (VŠCHT Praha, Ústav fyzikální chemie AVČR, v.v.i.)
Numerické modelování terahertzových struktur -
Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, Ing. Jaroslav Láčík, PhD., Ing. Zbyněk Lukeš, PhD. (UREL FEKT VUT Brno)
Laditelné materiály a struktury pro budoucí komunikační technologie v terahertzové oblasti -
RNDr. Petr Kužel, PhD. (Fyzikální ústav AVČR, v.v.i)
Infračervené kamery pro snímání teplotních polí objektů -
Doc. Ing. Teodor Baláž, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Řehoř (Universita obrany Brno)
Vliv vlastností atmosféry na dosah optoelektonických infračervených prostředků -
Doc. Ing. Teodor Baláž, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Řehoř (Universita obrany Brno)
Optické (laserové) bezdrátové spoje -
Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (UREL FEKT VUT Brno)
Využití infračerveného světla pro dopravní aplikace -
Ing. Rudolf Vácha (RAMET C.H.M. a.s.)


SATELITNÍ KOMUNIKACE (29. 10. 2008)
Program semináře:


Družicové komunikační systémy -
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (UREL FEKT VUT, Brno)

Softwarový přijímač pro družicovou komunikaci - Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (UREL FEKT VUT, Brno)
Satelitní příjem televize a rozhlasu -Ing. Michal Pokorný1,2, Ing. Jan Hruška2 (1FEL ZČU, Plzeň, 2EMP-Centauri, spol. s r.o., Klatovy)
Platformy ve velkých výškách a mobilní komunikační systémy - Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D., Ing. Jaroslav Holiš, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
Radiokomunikační systém pikosatelitu czCube - Ing. David Holas
1,2, Ing. Richard Linhart1,3, Ing. Michal Pokorný1,3,4 (1czCube o.s., 2PROCON-CL, a.s., 3FEL ZČU, Plzeň, 4EMP-Centauri, spol. s r.o., Klatovy)
Satelitní navigační systém Galileo pro železniční zabezpečovací techniku -Doc. Ing. Aleš Filip, CSc.1, Dr. Julie Beugin2, Dr. Juliette Marais2, Ing. Hynek Mocek1 (1České dráhy, a.s., TÚČD-Laboratoř inteligentních systémů, Pardubice, 2Institute National de Recherche sur les Transport et leur Sécurité, Francie)
Technologie VSAT - Ing. Radek Ondráš, Ing. Aleš Padrta, Ing. David Otoupalík (GiTi a.s., Brno)
Raketová základna ESA Centre Spatial Guyanais -Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (UREL FEKT VUT, Brno)