VYSOKOFREKVENČNÍ TECHNIKA V LÉKAŘSTVÍ (20. 6. 2009)
Program semináře:

Lékařské aplikace mikrovlnné techniky - Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Ing. Ladislav Oppl, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
Principy, vlastnosti a použití elektrické impedanční tomografie - Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (FBMI ČVUT v Praze)
Principy, vlastnosti a použití elektrochirurgických (VF/RF) metod a přístrojů - Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (FBMI ČVUT v Praze)
Aplikační možnosti zobrazování na bázi magnetické resonance - Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (ÚPT AV ČR v Brně)
Klinické aplikace ultrazvuku - Doc.Ing. Jiří Rozman,CSc (FEKT VUT Brno)
Pokroky v radioterapii - Ing. Milan Zouhar (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové)
Působení neionizujícího elektromagnetického pole na lidský organismus -
Ing. Pavel Buchar, Ph.D., Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., Ing. Václav Kotlan (Státní zdravotní ústav Praha)


31. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (25. 11. 2009)
Program semináře:

Současný stav a perspektivy aktivní radiolokace - Ing. Pavel Šedivý1, Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.2 (1 RETIA, a.s., Pardubice, 2Universita Pardubice, UEI)
Současný stav a perspektivy aktivní radiolokace - fázované řady -
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc, Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Universita Pardubice, UEI)
Polovodičový vysílač v pásmu S -
Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. (T-CZ a.s., Pardubice)
Aktivní tvarování svazku reflektorové antény -
Ing. Milan Chyba (Milan Chyba Engineering, Pardubice)
Anténní část radarového systému pro zabezpečení objektů -
Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s. r. o., Pardubice)
Meteorologický kanál v radiolokátorech pro řízení letového provozu -
Ing. Jiří Plášil, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o., Pardubice)
Radary pro sledování osob za stavebními překážkami -
Ing. Jan Mrkvica, Ph.D.1, Ing. Daniel Dvořák1, Ing. Josef Jeřábek1, Ing. Pavel Protiva2 (1 RETIA, a.s., Pardubice, 2 ČVUT FEL, Praha)
Pasivní koherentní lokace – Experimentální systém v ERA -
Ing. Vojtěch Stejskal, Ph.D., Ing. Radek Plšek, Mgr. Martin Pelant, Dr., Ing. Libor Slezák, CSc. (ERA a.s., Pardubice)
Setkání s jedním z autorů knihy Tajemství radiotechnického pátrače Tamara, přednáška a diskusní večer -
Ing. Jiří Hofman plk. v. v.