34. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (19. 5. 2011)
Program semináře:

Vybrané metody návrhu antén - Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., Ing. Rastislav Galuščák, Ing. Miroslav Čapek, Ing. Zdeněk Hradecký, Ph.D., Ing. Jan Eichler, Ing. Pavel Hamouz, Ing. Tomáš Kořínek, Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Vlnovodová anténní řada v pásmu X - Vlastimil Kovařík, Petr Lidický, DiS., Ing. Vlastimil Beran (RETIA a.s., Pardubice)
Antény čipové a na čipu - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Antény pro rádiovou identifikaci v pásmu UHF - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Anténa a blesk - Dalibor Šalanský (Luma Plus Chomutov, člen ILPC)
Vysokofrekvenční integrované systémy – technologie, návrh, aplikace - Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., Ing. Jan Formánek (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze)
Přínos MIMO přenosových módů pro mobilní systémy LTE -
Ing. Jaroslav Holiš, Ph.D. (T-Mobile Czech Republic a.s.)  


PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (9. 11. 2011)
Program semináře:

Ochrana před bleskem a přepětím - Jan Hájek1, Dalibor Šalanský2: (1DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG., 2LUMA Plus spol. s r. o.)
Koaxiální kabely pro mikrovlnnou techniku -Ing. Jaroslav Němec
Modulární přístroje a nové technologie ve VF měřicí technice -
Radim Štefan (National Instruments, spol. s r. o.)
Sekundární radary -
Ing. Jaroslav Němec
Základy šumové spektroskopie -
Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT v Brně)
Využívání detekce blesků v ČHMÚ -
RNDr. Petr Novák1, PhD., RNDr. Jan Kráčmar2: (1ČHMU, Praha – Libuš, 2ŘLP ČR, s.p.)
Počítačem podporované projektování mechatronických soustav -
Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc. (Katedra elektrických pohonů a trakce, FEL ČVUT v Praze)
Kompenzace atmosférických vlivů u submilimetrových a optických spojů, přednáška a diskusní večer -
Doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)