36. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (23. 5. 2012)
Program semináře:

Metrologie v moderních komunikačních systémech - Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Odd. mikrovlnné techniky, Český metrologický institut Praha)
Projekt softwarového GNSS přijímače: vývoj, vlastnosti a aplikace -
Ing. Petr Kačmařík, Ph.D (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze)
Projekt experimentální družice PilsenCUBE na FEL ZČU v Plzni -
Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., Ing. Ivo Veřtát, Ing. Michal Pokorný, Ing. Richard Linhart, Ing. Aleš Voborník, Ph.D., Ing. Jan Mráz, Ing. Pavel Fiala, Ing. Tomáš Kavalír,  Ing. Oldřiška Šemberová, Dr. Ing. Jiří Büllow, Ing. Michal Hrubec, Ing. Václav Kraus (Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita Plzeň)
Komunikační a navigační systémy družice PilsenCube -
Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., Ing. Ivo Veřtát, Ing. Michal Pokorný, Ing. Richard Linhart, Ing. Aleš Voborník, Ph.D., Ing. Jan Mráz, Ing. Pavel Fiala, Ing.Tomáš Kavalír , Ing. Oldřiška Šemberová, Dr. Ing. Jiří Büllow, Ing. Michal Hrubec, Ing. Václav Kraus (Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita Plzeň)
Rádiové systémy v železniční dopravě -
Tomáš Hozák; Ing. Jiří Motl (T-CZ, a.s. Praha, výrobní závod Pardubice)
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrických zařízení -
Karel Künzel, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Žáček, CSc. (Katedra elektrotechnologie, FEL ČVUT v Praze)
Problematika nízkošumových parabolických antén pro EME komunikaci -
Ing. Rastislav Galuščák, Ph.D.1, Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.2 (1České aerolinie, a.s., Praha, 2Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze)
MEMS elektronické součástky a systémy pro RF a mikrovlnné aplikace -
Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze)


37. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (21. 11. 2012)
Program semináře:

Současný stav a výhledy digitální televize - Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (FEKT VUT v Brně)
Elektromagnetické zbraně – hrozba pro industriální společnost - doc. Ing. Libor Dražan, CSc. (Katedra radiolokace, Univerzita obrany,  Brno)
Vliv límce na šířku pracovního pásma dipólu - Prof. Ing. Jaroslav Čechák, Ph.D., Ing. Martin Ryšánek (URC-Systems, spol. s r. o., Prostějov) Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení - Ing. Marek Svoboda, CSc, Ing. Martin Poříz, Ing. Petr Nohejl (Český metrologický institut, Praha)
Dielektrické rezonátory a filtry pro RF a MW frekvence - Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová (T-CERAM, spol. s r. o., Libřice)
Radarový odraz objektu s otevřenou dutinou -
Bo Strand, Bo Wästberg, Erik Abenius (Efield AB, Kista, Sweden - MECAS ESI spol. s r. o., Plzeň) Aktivní diferenční osciloskopické sondy pro měření mikrovlnných signálů - Ing. Martin Randus (Blue Panther, spol. s r. o., Praha)
Mikrovlnná šumová pole a jejich aplikace, přednáška a diskusní večer -
Ing. Jiří Polívka, CSc.