38. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (23. 5. 2013)
Program semináře:

Přehled základních numerických metod pro výpočet elektromagnetických polí - Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (FEL ČVUT v Praze)
Odhad tolerancí výroby pomocí simulátoru EM pole a vektorového měření -
Ing. Vratislav Sokol, Ph.D. (CST AG)
CEM Solutions 2013: komplexní nástroj pro modelování a simulaci elektromagnetického pole -
Jean-Claude Kedzia, Erik Abenius, Ing. Jaroslav Rýmus (ESI Group, Paris, France - Efield AB, Kista, Sweden - MECAS ESI spol. s r. o., Plzeň)
Mikrovlnné ohřívání (COMSOL) -
Ing. Pavel Ludvík (Humusoft s r.o., Praha)
Využití programu Matlab pro návrh a analýzu phased array systémů -
Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D. (Humusoft s r.o., Praha)
Numerický FEA výpočet šroubovicové a trychtýřové antény programem ANSYS HFSS -
Jakub Enžl, Petr Kolář a Antonín Tuček (TechSoft Engineering, spol. s r.o., Praha)
Moderní napájecí zdroje pro nízkovýkonové aplikace -
Doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (FEKT VUT Brno)
Grafen – perspektivní materiál pro post-křemíkovou éru elektroniky - Doc. Ing. Petr Macháč, CSc. (Vysoká škole chemicko-technologická, Praha)
Pasivní radiotechnické systémy -
Ing. Petr Svoboda, CSc.
Čeští skeptici zápolí s pseudovědou, vážně i vesele, přednáška a diskusní večer -
Doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. (Český klub skeptiků SISYFOS)


39. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (20. 11. 2013)
Program semináře:

Priemyslové výkonové aplikácie mikrovĺn a problém impedančného prispôsobovania - Ing. Vladimír Bilik, Ph.D. (STU Bratislava, S-TEAM Lab Bratislava)
Bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy - jemný úvod do budoucnosti komunikací -
Prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Charakterizace širokopásmových signálových generátorů a analyzátorů -
Ing. Martin Hudlička, Ph.D.1; Dr. Mohamed Salhi2; Dr. David Humphreys3 (1Český metrologický institut, Praha, 2PTB, Německo, 3NPL, Velká Británie)
Fázovaná anténní řada pro 3D přehledový radar -
Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.1, Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.1, Ing. Milan Chyba2 (1Universita Pardubice, 2Milan Chyba Engineering, Pardubice)
Meteorologické radary od historie až po současnost -
Ing. Petr Havránek (Český hydrometeorologický ústav)
Nelineární radiolokace: současný stav a příklady aplikací -
Ing. Radomír Pavlík, Ph.D.; Ing. Ivo Hertl, Ph.D.; Ing. Jiří Frydrych (Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno)
Určování materiálových parametrů ve volném prostoru -
Ing. Martin Hudlička, Ph.D.1; Dr. Alireza Kazemipour2 (1Český metrologický institut, Praha, 2PTB, Německo)
Zajímavosti z měření permitivity dielektrik, přednáška a diskusní večer -
Ing. Jiří Polívka, CSc.