40. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (21. 5. 2014)
Program semináře:

Softwarově definované měřicí přístroje - Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT Brno)
Vlnovod integrovaný do substrátu - SIW - Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha)
Nízkošumové mikrovlnné zesilovače a jejich měření -
Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT Brno)
Jak je to s nanomateriály? - Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D., Ing. Dušan Nešpor (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno)Měření symetrických prvků pomocí vektorového analyzátoru obvodů - Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha)
Refektorová anténa v pásmu L - Ing. Zdeněk Králík, Ing Vadim Závodný, Ph.D. (ELDIS Pardubice, spol. s.r.o.)
Návrh vlnovodu s páskovým trychtýřem pro lokální termoterapii - Ing. Ondřej Fišer (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha)
Vzpomínky anténáře, přednáška a diskusní večer - Ing. Miroslav Procházka, CSc.


41. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (19. 11. 2014)
Program semináře:

Veřejná pozemní mobilní komunikace - dosavadní vývoj a perspektivy - Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT Praha)
Experimentální výzkum šíření vln pro potřeby analýz rušení rádiových spojů v mikrovlnném pásmu -
Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.1, Ing. Milan Kvičera, Ph.D.1, Ing. Pavel Valtr Ph.D.1, Ing. Martin Grábner, Ph.D.2, Ing. Václav Kvičera, CSc.2, Dr. Antonio Martellucci3: (1Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha, 2Český metrologický institut, Praha, 3European Space Agency)
Vystavení osob neionizujicimu záření -
Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. (Státní zdravotní ústav, Praha)
Principy a limity optických přenosů, aneb jak využít v optických komunikacích znalosti z mikrovln a vf techniky -
Ing. Jan Brouček, CSc. (PROFiber Networking CZ s.r.o.)
100Gbit/s a více - přenosy na velké vzdálenosti po optických vláknech -
Ing. Josef Beran (PROFiber Networking CZ s.r.o.)
Analýza vysokorychlostních datových přenosů s vícestavovými optickými modulačními formáty  -
Ing. Martin Hudlička, Ph.D.1, Dr. Irshaad Fatadin2, Dr. David Humphreys2 (1Český metrologický institut, Praha, 2National Physical Laboratory, Velká Británie)
Povlakování vnitřních povrchů mikrovlnných vlnovodů užitím plazmových technologií  -
Dr. Ing. Jiří Bulíř1, Michal Novotný1, Petr Pokorný1, Ján Lančok1, Vítězslav Rouček2, Jiří Veselý3, Libor Dražan3 (1Fyzikální ústav, AVČR, Praha, 2Tesla Electrotubes, Říčany, 3Fakulta vojenských technologií, Universita obrany, Brno)
Z historie radiotechniky -
Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT Praha)