42. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (20. 5. 2015)
Program semináře:

Přenos signálu kabelové televize po optickém vláknu - Ing. Jan Brouček, CSc. (PROFiber Networking CZ s.r.o.)
Kvalitní laser a modulátor jako základ kvalitního přenosu vf signálu po optickém vláknu -
Ing. Josef Beran (PROFiber Networking CZ s.r.o.)
Mikrovlny v civilním letectví -
Ivan Uhlíř (Řízení letového provozu ČR, s.p.)
Neviditelná letadla -
Prof. Ing. Vladimir Schejbal, CSc.1, Prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.2 (1Univerzita Pardubice, 2Univerzita obrany, Brno)
Použití uhlíkových nanostruktur v senzorice -
Bc. Martin Mergl (TESLA, a. s., Blatná)
Lokalizace a odstranění příčin vzniku pasivních intermodulací -
Ing. Libor Havlíček (HKE s.r.o)
Širokopásmová přijímací anténní řada -
Ing. Martin Pavlovič (ERA, a. s. Pardubice)
Mikrovlnná měření extrémních impedancí -
Ing. Martin Haase, prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc.: (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT Praha)
Expoziční komora pro výzkum biologických účinků EM pole -
Jan Vrba1, František Vožeh2, Jan Barcal2, Ladislav Oppl1, Jan Vrba3jr., David Vrba3 (1ČVUT – FEL, katedra EM pole, Praha, 2UK – LF v Plzni, katedra patofyziologie, Plzeň, 3ČVUT – FBMI, katedra biomedicínské techniky, Kladno)
Studie vlivu EM pole na tvorbu volných radikálů v orgánech myší -
Jan Barcal1, Pavel Stopka2, Jana Křížová2, František Vožeh1, Jan Vrba3 (1UK – LF v Plzni, katedra patofyziologie, Plzeň, 2AV ČR, Ústav anorganické chemie, Řež, 3ČVUT – FEL, katedra EM pole, Praha)
Významné kroky v MRI -
Prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)


43. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (18. 11. 2015)
Program semináře:

Současný stav a perspektivy optické bezkabelové komunikace - Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Ing. Peter Barcík, Ing. Aleš Dobesch (FEKT VUT Brno)
Mikrovlnné elektronky a jejich měření - Doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D., Ing. Filip Dvořák, Ph.D. (Fakulta voj. technologií, Universita obrany, Brno)
Základní bloky vektorového síťového analyzátoru, jeho nejdůležitější parametry a typické měřicí úlohy - Ing. Libor Havlíček (HKE s.r.o)
Mikrovlnné tranzistorové oscilátory - Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL CVUT v Praze)
Měření výkonové úrovně v LTE systémech - Dr. Soumya S. Dash*, Dr. Frederic Pythoud*, Ing. Martin Hudlička, Ph.D.** (*METAS, Švýcarsko, **Český metrologický institut, Praha)
Měření směrových charakteristik fázované anténní řady v pásmu X - Ing. Petr Kopecký, Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Microwave Development Dpt., ELDIS Pardubice, s.r.o.)
Historie radiolokační techniky v Československu - přednáška zrušena - Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice)