44. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (19. 5. 2016)
Program semináře:

Anténa a co je víc - Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Systémy bezdrátového napájení - Ing. Jan Kraček, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Optická vlákna použitá jako senzory - Ing. Pavel Černý, Bc. Anna Biernátová, Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc. (SITEL, spol. s r.o., Praha)
RFID lokalizátor - ověřená technologie lokalizace aktivních RFID tagů - Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D., Ing. Radoslav Bortel, Ph.D., Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D., (FEL CVUT v Praze)
Bezčipová identifikace na radiových kmitočtech (RFID) - Ing. Jaroslav Havlíček, Ing. Milan Švanda Ph.D., Doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D., Prof. Ing Jan Macháč, DrSc., (FEL ČVUT v Praze)
Vliv vyzařování adaptéru koaxiál-mikropásek při přesném vektorovém měření - Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc., (FEL ČVUT v Praze)
Aktuální vývoj v nakládání s rádiovým spektrem - Ing. Petr Zeman (Český telekomunikační úřad)
Radioamatérský provoz na pásmech vyšších než 1 GHz - Ing. Vladimír Petržílka (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)


45. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (16. 11. 2016)
Program semináře:

Pokročilé metody komunikace odrazem od měsíčního povrchu v pásmu 10 GHz - Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (ÚREL FEKT VUT v Brně)
VZLUSAT-1 – česká technologická nanodružice - Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.1, Ing. Ivo Veřtát, Ph.D.1, Ing. Richard Linhart, Ph.D.1, Ing. Aleš Voborník, Ph.D.1, Ing. Vladimír Dániel, Ph.D.2 (1KAE FEL, Západočeská univerzita v Plzni, 2VZLÚ Praha)
Srovnání impulsních a SFCW širokopásmových radarů pro detekci a lokalizaci osob za zdí - Ing. Jan Mrkvica, Ph.D., Ing. Martin Šafařík, Ph.D., Mgr. Jan Mocek, Ing. Roman Konečný (Retia, a.s., Pardubice)
Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci - Ing. Martin Čáp1; Ing. Dušan Nešpor, Ph.D.1, doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D.1, Ing. Vlastimil Beneš2 (1Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno, 2IMA, s.r.o., Praha)
Extrakce materiálových vlastností z naměřených dat - Ing. Vratislav Sokol, Ph.D. (Computer Simulation Technology, Dolní Břežany)
Česká elektrotechnická společnost a Český svaz vědeckotechnických společností  - Prof. Ing Jan Macháč, DrSc.1, Prof. Ing Jaromír Volf, DrSc.2 (1FEL ČVUT v Praze, 2Česká zemědělská univerzita v Praze)