46. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (17. 5. 2017)
Program semináře:

CERN a astronomie - Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Chytrý zásahový oblek pro hasiče -
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.1, Ing. Radek Soukup, Ph.D.1, Ing. et Ing. Petr Kašpar, Ph.D.1, doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.1, Ing. Lukáš Mraček1, Ing. Pavel Fiala, Ph.D.1, Ing. Milan Baxa2, Ing. Václav Brašna2, Ing. Petr Loukota3, Mgr. Jiří Koželuh3, Mgr. Tomáš Pekař4, Ing. Roman Kotrč5   (1Západočeská univerzita v Plzni, 2Applycon s.r.o., 3Vochoc s.r.o., 4Holík International s.r.o., 5Elitronic s.r.o.)
Ochrana zdraví před neionizujícím zářením  -
doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., Ing. Pavel Buchar, Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha)
ESA a trendy kondenzátorových a rezistorových technologií v moderní elektronice -
Ing.Tomáš Zedníček, Ph.D. (European Passive Components Institute s.r.o.)
Přistávací radar v pásmu X -
Ing. Vadim Závodný Ph.D., Ing. Ladislav Horníček, Ing. Petr Kopecký (Eldis Pardubice s.r.o.)
Výsledky vývoje multistatického přehledového radaru s vlastními vysílači  -
Ing. Antonín Heřmánek, Ph.D., Mgr. Petra Cabalková, Ing. Pavel Protiva, Ph.D. (ERA a.s., Pardubice)
Experimentálni fyzik Augustin Žáček - jeho cesta českou vědou -
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze)


47. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (15. 11. 2017)
Program semináře:

Novinky v televizní technice ve světě a u nás - Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno)
Systémy pro pozemní digitální rozhlasové vysílání - Ing. Karel Mikuláštík (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze)

RFID tag implementovatelný do lidského těla napájený bezdrátovým induktivním přenosem - Ing. Jan Kraček, Ph.D., Ing. Milan Švanda, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze)
Simulace a optimalizace antény a jejích přizpůsobovacích prvků v softwaru ANSYS HFSS  - Ing. Jakub Hromádka, Ing. Radek Fajtl  (TechSoft Engineering, Praha )
Užití elektricky fázovaných anténních řad v satelitní komunikaci - Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (KAE FEL ZČU v Plzni)
Pasivní detekce nekooperujících UAS - Ing. Ondřej Morávek, Ph.D. (Řízení letového provozu ČR, s. p., Praha)
Komunikace ve viditelném světle - Prof. Stanislav Zvánovec1, Prof. Zabih Gassemlooy2, Ing. Petr Chvojka1, Dr. Paul Anthony, Haigh3 (1Katedra elmag. pole, FEL ČVUT v Praze, 2Northumbria University, Newcastle upon Tyne, 3University College London)

František Křižík a jeho vliv na utváření moderních technologických sítí v českých zemích a v Československu do roku 1939 - Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze)