48. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (9. 5. 2018)
Program semináře:

Systém mobilní komunikace 5G před nástupem do praxe - Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze)
Vývoj mikrovlnných technologií pro lékařskou diagnostiku - Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, jr., MSc.1, Doc. Ing. David Vrba, Ph.D.1, Ing. Ondřej Fišer1, Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.2, Ing. Ilja Merunka2, Ing. Ladislav Oppl, Ph.D.2 (1Katedra biomedicínské techniky, FBMI ČVUT v Praze, 2Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Výpočetní techniky pro epileptochirurgii -
Ing. Petr Ježdík, PhD. (Katedra teorie obvodů, FEL ČVUT v Praze)
České radary - Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.1, Prof. Ing. Pavel Bezoušek Csc.1, Ing. Vadim Závodný, Ph.D.2 (1Universita Pardubice, 2Eldis Pardubice s.r.o.)
Měření radiace a radiačního stínění na nanosatelitu VZLUSAT-1 - Ing. Adolf Inneman Ph.D. a kol. (Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., VZLÚ a.s., TTS, 5M, FEL ČVUT, FEL ZČU)
Jak se rodí družice na univerzitě – projekt PilsenCUBE - Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. a kol. (FEL ZČU v Plzni)
Třípásmová reflektorová anténa - Ing. Vadim Závodný, Ph.D.1, Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.2, Prof. Ing. Vladislav Schejbal, CSc.2 (1Eldis Pardubice s.r.o., 2Universita Pardubice)
Československá sekce IEEE v oboru radiotechniky - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o.)


49. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (7. 11. 2018)
Program semináře:

Nové technologie v biomedicíně jako zdroj nové informace - Ing. Pavel Jurák, CSc., Ing. Filip Plešinger, PhD., Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Pavel Leinveber,  Ing. Ivo Viščor, PhD., Dr., Ing. Vlastimil Vondra, Ing, Petr Klimeš, PhD., Ing. Jan Cimbálník, PhD., (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Rychlá inspekce dat a paralelizace výpočtů - Ing. Filip Plešinger, Ph.D., Bc. Petr Nejedlý, Ing. Josef Halámek, CSc., Ing. Ivo Viščor, PhD.  (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno)
Letové ověření zabezpečovací letecké techniky - Ing. Marek Dobrozemský (Řízení letového provozu ČR, s.p.)
Radarové senzory pro aktivní ochranu bojových vozidel - Doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
3D EM simulace virtuálních prototypů - Ing. Vratislav Sokol, Ph.D., Ing. Milan Příhoda, Ph.D., Ing. Jan Eichler, Ph.D. (CST - Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany)
77 GHz Automotive radar - Ing. Michal Mandlík, Ph.D.  (Valeo Autoklimatizace k.s.)
Trendy ve vývoji antén pro mikrovlnné spoje. Pracoviště pro měření vyzařovacích charakteristik fy Jirous - Ing. Jan Jirous, CSc. (Ing. Jirous J & J, Praha)
Létající základnové stanice pro budoucí mobilní sítě - Doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D. (Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze)
Antény otců našich otců - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o.)