50. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (15. 5. 2019)
Program semináře:

Komponenty pro mikrovlnnou techniku založené na moderních technologiích a materiálech - Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze)
Difrakce vln na tělesech – experimenty, simulace, aplikace - Ing. Tibor Bachorec, Ph.D1, Ing. Petr Svoboda, CSc.2, (1 SVS FEM, s r. o., Brno, 2odborný poradce, Praha)
Monitorovací systém SIMON 1030/1090MHz - Ing. Vítězslav Krčmář, CSc. (T-CZ a.s., Pardubice)
Návrh a verifikace elektricky malé antény - Jan Eichler, Milan Příhoda, Vratislav Sokol (CST - Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany) 
Šíření radiového signálu současných komunikačních systémů v prostorách tunelů - Ing. Libor Daněk (RCD Radiokomunikace spol. s r. o., Staré Hradiště) 
Redefinice soustavy jednotek SI (PowerPoint prezentace zde) - Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha)


51. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (6. 11. 2019)
Program semináře:

Metapovrchy – prostředek pro manipulaci s elektromagnetickými vlnami - Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Měření efektivní odrazné plochy dronu v pásmu X - Ing. Martin Pavlovič (T-CZ, a. s. Pardubice)
Výkonový filtr harmonických kmitočtů v pásmu S - Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D.1, Ing. Martin Pavlovič1, Ing.Vladimír Skácel2, Ing. Gabriel Tóth2 (1T-CZ a.s., 2T-CERAM s.r.o.)
Letecký antikolizní systém ACAS/TCAS - Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (Řízení letového provozu ČR, s.p.)
UHF RFID zářiče pro činnost v blízkosti lidského těla - Ing. Milan Švanda, Ph. D. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Směry vývoje elektrochemických úložišť energie - Doc. Ing. Petr. Bača, Ph.D., Ing. T. Kazda, Ph.D., Doc. Ing. V. Novák, Ph.D., Prof. RNDr. P. Vanýsek, CSc. (FEKT VUT v Brně)
100 let elektrifikačního zákona v Československu/České republice (1919-2019) - prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze)