52. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (29. 6. 2021)
Program semináře:

Aktuální trendy v lékařské mikrovlnné diagnostice a terapii - Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba M.Sc.1, Doc. Ing. David Vrba, Ph.D.1, Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.1, Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.1, Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.2  (1Katedra biomedicinské technologie, FBMI ČVUT v Praze, 2Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Náhled do širokopásmových trychtýřových antén od teorie k praxi -
Ing. Zdeněk Hradecký, Ph.D. (RFspin s.r.o., Praha)
Fundamentální limity v anténní technice (prezentace k dispozici zde, další práce autora viz http://capek.elmag.org/) - Doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. a kol. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze)
Rotmannova čočka - Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. (T-CZ a.s., Pardubice)
Meteo radar - Mgr. Jan Hrach, Ing. Michal Najman (Meteopress s.r.o., Praha)
Vybrané oblasti využití bezpilotních letounů - Ing. Jiří Janoušek, doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D., prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT Brno)
Bezdrátová telegrafie a světové výstavy během 19. století - Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (Historická laboratoř (elektro)techniky FEL ČVUT v Praze) 

 

53. PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU (10. 11. 2021)
Program semináře:

Nedestruktivní metody vyhodnocování parametrů kompositních materiálů - 1Prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., 2Ing. Tereza Komárková, Ph.D. (1UTEE FEKT VUT v Brně, 2USZ FAST VUT v Brně)
Využití elektrické impedanční tomografie v praxi -
Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (UTEE FEKT VUT v Brně)
Kompozitní materiály pro stínění před kosmickým ionizujícím zářením a jejich testování a ověření vlastností na oběžné dráze. Zkušenosti z VZLUSAT-1 - 1Ing. Vladimír Dániel, Ph.D., 2Ing. Adolf Inneman, Ph.D, 3Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (1Czech Aerospace Research Centre, Praha, 2Rigaku Innovative Technologies Europe, Praha, 3Západočeská univerzita v Plzni) 
Zobrazení tvaru místnosti za zdí pomocí TWR radaru ReTWis -
Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA, a.s., Pardubice)
Rotmanova čočka II - Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D. (T-CZ a.s., Pardubice)
Magnetrón z pohľadu mikrovlnného inžiniera - Ing. Vladimír Bilík, PhD. (FEI STU Bratislava,  S-TEAM Lab Bratislava)
Pozemní komunikační stanice se softwarově definovaným rádiem pro podporu misí malých satelitů - Ing. Ivo Veřtát, Ph.D., Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Richard Linhart, Ph.D., Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
Výhody velkých lithiových článků HE3DA® pro energetiku - Ing. Jan Procházka, Ph.D. (HE3DA s.r.o., Praha)