Dokumenty ze shromáždění členů České elektrotechnické společnosti, z.s., konaného 14. 9. 2022 v Praze na Novotného lávce

Zpráva výboru České elektrotechnické společnosti, z.s. za období 2018 - 2022 přednesená na shromáždění členů ČES, z. s. dne 14. září 2022 ke stažení ve formátu PDF.

Usnesení Shromáždění členů České elektrotechnické společnosti, z.s. konaného dne 14. září 2022 v Praze na Novotného lávce je ke stažení ve formátu PDF.