Pokyny pro autory přednášek

 

Autoři referátů na semináři si mohou zde stáhnout pokyny ve formátu *.doc pro vypracování textu do sborníku přednášek.


Výbor ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika ČES chce přispívat na cesty s aktivní účastí autorů na konferencích zahraničních i domácích v oboru mikrovlnná technika studentům, zaměstnancům neziskových organizací a penzistům, členům ČES. Termíny konání některých významných konferencí z oboru mikrovlnné techniky naleznete v sekci Odkazy.

Náležitě zdůvodněnou žádost je třeba doručit tajemníkovi výboru (viz Kontakty). Na finanční podporu a její výši není právní nárok, výbor bude každou žádost individuálně posuzovat.