POZVÁNKA

na 57. seminář

PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

konaný ve středu dne 15. listopadu 2023 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa)

  

Úvodní přednáška představuje vývoj 3D radaru s elektronicky vychylovanou anténní řadou. Prezentace se neomezuje na mikrovlnné aspekty návrhu, ale snaží se ilustrovat vývoj kontextu celého životního cyklu (Systems Engineering), postupu návrhu shora dolů i nutnosti zohlednit aspekty z mnoha inženýrských oborů, například propojení mikrovlnného návrhu s číslicovým zpracováním signálu (digitální beamformer).

Rekonfigurovatelné antény nacházejí uplatnění v přehledových systémech pro vyhledávání cílů, chránění určitých prostorů, v komunikacích pro automatické vyhledávání účastníků a optimalizaci jednotlivých spojení. Pozornost je věnována anténám, jejichž směr maxima vyzařování je řízen elektronicky změnou stejnosměrného napětí, které řídí kapacity požitých varaktorů. Další možností řízení směru maxima vyzařování je změna amplitud napájecích signálů přivedených do jednotlivých portů.

Software COMSOL Multiphysics je tradičně založený na metodě konečných prvků (FEM). Pro pokrytí co největšího spektra simulací využívá i další numerické metody a dokáže je společně kombinovat v tzv. hybridních modelech. Tento způsob modelování je klíčový pro zachycení komplexního elektromagnetického chování a interakcí s různými materiály a strukturami. Software také dokáže do jediné simulace zahrnout i další fyzikální jevy, jakými jsou přestup tepla, proudění tekutin nebo strukturální deformace. Propojení různých fyzikálních domén a komplexní analýza interakce mezi nimi přináší nové perspektivy a umožňuje přesnější simulace v reálném prostředí. Podrobněji je rozebrán mikrovlnný ohřev a vliv strukturálních deformací na fungování systému.

Řízení letového provozu se při detekci letadel spoléhá zejména na sekundární radary a multilaterace pracující na frekvencích 1030 a 1090 MHz. Tyto senzory dotazují letadla, resp. obecně prostředky vybavené odpovídači, a očekávají na svůj dotaz odpověď. V případě velkého počtu dotazů může být odpovídač tak přetížen, že přestane odpovídat úplně. Cíle lze pak detekovat pouze primárním radarem, od jehož použití se ale v civilním řízení letového provozu stále více upouští. Budou popsáni uživatelé frekvencí a současný stav vytížení frekvencí. Dále budou prezentovány dopady přetížení odpovídačů a poslední konkrétní události předotazování.

Odhad počtu osob v místnosti pomocí Wi-Fi využívá komunikaci mezi mobilními zařízeními a infrastrukturou v podobě sondovacích požadavků z paketů Wi-Fi. Data jsou zachycována pomocí snifferů založených na mikrokontrolérech ESP32 a následně zpracovávána pomocí jazyka Python. Díky tomu lze odhadnout celkový počet osob (resp. mobilních zařízení) v budově.

Galvanoplastika (electroforming) je klasická aditivní výrobní technologie pro realizaci měděných mikrovlnných vlnovodů, vlnovodných přechodů, filtrů či antén. Stále hraje důležitou roli při výrobě precizních mikrovlnných dílů. Zcela nové možnosti pak nabízí kombinace 3D tisku polymerů či keramiky a elektrochemického pokovování v provedení tenkých (v řádu 0,01 mm) i silných (v řádu 0,1 mm) vrstev mědi či niklu.

Přednáška uvádějící diskusní večer se zabývá průběhem prvního českého pokusu o sólovou plavbu kolem světa bez zastávky a asistence v letech 2011/2012 spojenou s překonáním tehdy platného světového rekordu na vlastnoručně postavené 8,5 metrů dlouhé plachetnici jménem Singa. Pozornost bude věnována vybavení lodě elektronikou pro zajištění bezpečnosti plavby v rámci mezinárodního námořního tísňového a bezpečnostního GMDSS, navigaci, řízení lodě a pro zabezpečení životních potřeb. Podrobněji bude prezentováno komunikační vybavení pro rádiovou hlasovou a datovou komunikaci prostřednictvím družicových systémů Inmarsat.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují

AFRO - BOHEMIA s.r.o., Praha
ATRAK a.s., Praha
ELDIS Pardubice spol. s r. o., Pardubice
EMPOS, spol. s r. o., Praha
ERA, a. s., Pardubice
HUMSOFT spol. s r. o., Praha
IDIADA CZ a.s., Liberec
Ing. Jirous J & J, Praha
IEEE Československá sekce, společnost MTT/AP/ED/EMC
PZK, a. s., Brno
Řízení letového provozu ČR, s. p
SVS FEM, s.r.o., Brno
T-CERAM spol. s r. o., Hradec Králové
T-CZ, a. s., Praha
TransTech Electronic spol. s r. o., Praha
WEB Větrná Energie s.r.o., Brno
 

Program:

8.00 - 9.00 Prezence
9.00 - 9.10 Zahájení semináře
9.10 - 10.10 Návrh 3D radaru s aktivní anténní řadou - I – Ing. Pavel Šedivý, Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA a.s., Pardubice).
10.10 - 10.30 Přestávka
10.30 - 11.30 Návrh 3D radaru s aktivní anténní řadou - II – Ing. Pavel Šedivý, Ing. Jan Mrkvica, Ph.D. (RETIA a.s., Pardubice).
11.30 - 12.00

Rekonfigurovatelné planární antény – Prof. Ing. Jan Macháč, DrSc., Ing. Milan Švanda, PhD., Ing. Václav Kabourek, PhD. (Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).

12.00 - 12.30

Numerické metody pro návrh a optimalizaci RF zařízení včetně vlivu teploty a deformací - Ing. Matouš Lorenc (HUMUSOFT s.r.o., Praha).

12.30 - 12.50 Prezentace firem
12.50 - 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 - 14.30

Přetížené radarové frekvence 1030/1090 MHz - Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (Řízení letového provozu ČR, s. p.).

14.30 - 15.00 Detekce a odhad počtu osob v místnosti pomocí Wi-Fi – doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně).
15.00 - 15:30

3D tisk a elektroforming - aditivní technologie pro výrobu mikrovlnných komponentů – Doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (Electroforming s.r.o., FEL-ČVUT v Praze).

15:30 - 15:45

Přestávka

15:45 - 16.45 Sám čtyřmi oceány s elektronikou a rádiovou komunikací - Ing. Petr Ondráček, CSc. (Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze)
16:45 - 20:00

Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s.

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z. s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji e-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých e-mailových adres je nutná vzhledem k jejich četným a častým změnám. Přejete-li si stát se členem ČES a získat výhody z něho plynoucí (slevy poplatků na akcích ČES, na akcích IEEE, IEE, SRI, SEI, aktuální odborné informace, setkání s pracovníky v oboru), nabízíme Vám úhradu čl. příspěvku u prezence. Členy ČES upozorňujeme, že čl. příspěvky za roky 2021 a 2022 lze rovněž zaplatit při prezenci, jinak složenkou, bank. převodem, nebo osobně v sekretariátu ČES.

Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce
http://ces-csvts.cz/ a na http://mt.ces-csvts.cz/

Informace a organizační pokyny

Datum a místo konání semináře:
15. 11. 2023, Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa), místnosti č. 213 a 217 (2. patro)

Spojení:
Metro A, stanice Staroměstská a pak buď pěšky, nebo tramvaj 2, 17, 18 a vystoupit na následující zastávce Karlovy lázně (směrem k Národnímu divadlu). Parkování aut pouze v podzemních garážích pod nám. J. Palacha nebo v podzemních garážích Národního divadla.

Vložné - účastnický poplatek:
stanoveno dohodou dle zák.č. 526/90 Sb. "o cenách", DPH není započtena

Účastnický poplatek:
Člen ČES - student a důchodce (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací) ........zdarma
Student ......................................................................................................................50,- Kč
Člen ČES (uhrazené čl. příspěvky, doložit čl. legitimací).............................................150,- Kč
Člen IEEE, IEE, SRI, SEI (členství doložit) ............................................................400,- Kč
Ostatní účastníci .....................................................................................................500,- Kč

Na seminář se přihlaste elektronicky na internetové stránce http://mt.ces-csvts.cz/ do 30. 10. 2023.
V případě písemného přihlášení a převodu vložného na účet společnosti, vyplňte, prosím, i přílohy č. 1 a č. 2 pozvánky (není třeba při elektronickém přihlášení z internetu, kde si tyto údaje vyplníte).
Přihlášky nepotvrzujeme. Bez písemně nezrušené přihlášky do 30. 10. 2023 vložné nevracíme. Zastoupení jiným účastníkem je možné.

Pořadatel - dodavatel:
Česká elektrotechnická společnost, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00538043, zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L110.
Účet ČES z.s. č.: 11135111/0100, vedený u KB Praha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informujte o semináři své spolupracovníky, děkujeme.